Jak používat statistiky
Aktualizováno před více než týdnem

Statistiky, které najdete na adrese https://app.stiteknabalik.cz/dashboard

Vám umožňují sledovat data, týkající se všech Vašich zásilek a přepravců, které máte aktivované a využíváte je pro doručování zásilek. Můžete přehledně sledovat počet zásilek, rozdělených na doručené, nedoručené a zásilky na cestě. Zároveň můžete mít neustálý přehled o hodnotě všech Vašich zásilek, průměrné době doručení a vyzvednutí zásilek. Zároveň máte přehled poměru nedoručených zásilek a problémových zásilek, které vyžadují Vaši pozornost a u nichž hrozní nedoručení z různých důvodů. V dolní části statistik můžete porovnávat výkonnost jednotlivých přepravců.

  • Výběr období

V pravém horním rohu si můžete jedním klikem vybrat období, pro které chcete zobrazit výsledky. Volba období ovlivňuje výsledky pro všechna zobrazovaná data.

Můžete si jedním klikem zobrazit výběr 7, 14 nebo 30 dní. Pokud chcete zvolit jiné konkrétní časové rozmezí, můžete si pomocí kalendáře vybrat libovolné období.

  • Přehled o zásilkách

Sledujte přehled o všech zásilkách v reálném čase. Můžete jednoduše zjistit kolik zásilek máte doručených, nedoručených a kolik zásilek máte aktuálně na cestě.

Widget s názvem obrat Vám zobrazuje finanční hodnotu veškerých zásilek (rozdělených dle měny na CZK a EUR) pro lepší přehled a možnost plánování cashflow.

  • Poměr nedoručených zásilek a problematické zásilky

Graf trendu Vám ukáže vývoj zásilek a změnu jejich stavů v jednotlivých dnech. "Vratkovost" zobrazuje procento nedoručených zásilek v rozmezí 1 - 10%. Poměr nedoručených zásilek by měl být co nejnižší. Pod grafem vratek (nedoručených zásilek) se vždy zobrazuje počet problematických zásilek k řešení. Tyto zásilky vyžadují Vaši pozornost a jsou automaticky vybrány dle stavů, které můžete upravit v nastavení svého účtu.

TIP: Jak snížit poměr nedoručených zásilek?

Průměrný český e-shop má okolo 3-5% nedoručených zásilek. Většina zásilek se nedoručí kvůli pomalé nebo nedostatečné komunikaci ve chvíli, kdy dojde k problému nebo změně během cesty objednávky k zákazníkovi. Drtivé většině nedoručených zásilek lze předejít, pokud budete se zákazníkem komunikovat včas. Tedy ve chvíli, kdy problém vznikne. Jak rozeznáte problematické zásilky od těch normálních? Systém Štíteknabalík.cz Vám automaticky označí problematické zásilky jako "zásilky k řešení" v záložce dashboard. Po kliknutí na tlačítko "vyřešit zásilky" Vám zobrazí pouze důležité zásilky, které si vyžadují Vaši pozornost . Zajím Vás více? Zjistěte, jak doručit více zásilek.

  • Průměrná doba doručení a vyzvednutí zásilek

Průměrná doba doručení označuje dobu od předání zásilky přepravci po doručení zásilky zákazníkovi. Tedy zásilku, která je určena pro přímé doručení do rukou zákazníka.

Průměrná doba vyzvednutí označuje dobu od uložení zásilky na výdejní místo do chvíle vyzvednutí zásilky zákazníkem. Doba vyzvednutí se tedy používá pro zásilky určené na výdejní místo.

  • Porovnání výkonnosti jednotlivých přepravců

Tabulka se seznamem jednotlivých přepravců Vám zobrazuje Vámi používané aktivní přepravce. Každy nově napojený a aktivovaný přepravce bude automaticky přidán do tohoto seznamu. Jednotlivé přepravce můžete porovnávat a měřit jejich výkonnost dle jednotlivých kritérií:

  • počet zásilek (doručené, nedoručené, na cestě)

  • poměr nedoručených zásilek

  • průměrná dobu doručení/vyzvednutí zásilky

  • AOV = průměrná hodnota objednávky (average order value)

  • celkový obrat zásilek

TIP: Jak zkrátit průměrnou dobu doručení zásilky?

Výkonnost jednotlivých přepravců se může zásadně lišit a to především v období vyššího vytížení (například Vánoční svátky). Průměrný čas doručení tuzemských zásilek by se měl pohybovat v rozmezí D+1, tedy jeden den od předání zásilky přepravci. Díky porovnání výkonnosti jednotlivých přepravců máte možnost sledovat výkonnost jednotlivých přepravců v konkrétním období a využívat pro doručování ty nejrychlejší a nejefektivnější. Příliš dlouhá doba doručení objednávky je důvod pro nedokončení nákupu pro 40% nakupujících. Čím více tedy zkrátíte dobu doručení, tím pravděpodobnější je, že zákazník dokončí nákup a nakoupí u Vás opakovaně.

Dostali jste odpověď na svou otázku?